Mělník » Aktuality

Aktuality

               CO BUDE:

 120 let postavení evangelického kostela na Mělníku

 

Program oslav v týdnu 8.10. až 15.10. 2017

 

 

Neděle 8.10.2017    v 9.00 hod  slavnostní bohoslužby s Večeří Páně a s kázáním emeritního synodního seniora  faráře  Joela Rumla                                                                                                                                                                                                                                                                                

v 18.00 hod  Koncert smíšeného pěveckého sboru Intermezzo                                                   kostel                                                   

Pondělí 9.10.2017              v 18.00 hod  - Večer o historii kostela 

Zahájení výstavy dobových fotografií z historie kostela. Výstava potrvá celý týden, k výstavě promluví Jiřina Kasáčková                         

Na téma  „Význam sakrální stavby – evangelického kostela, pro náboženský a kulturní život města“ promluví Mgr. Dalibor Státník, ředitel Státního okresního archivu na Mělníku                                 kostel

 

Středa 11.10.2017 v 18.00 hod - Večer poezie -  Básníci za mřížemi.

Básně Jana Zahradníčka, Václava Renče, Josefa Kostohryza, Zdeňka Kalisty, Zdeňka Rotrekla, Anastáze Opaska a dalších katolických básníků, nespravedlivě vězněných v padesátých létech, doplněné komentáři o jejich osudech, přednese Rudolf Kvíz.

Rudolf Kvíz (nar.1939) pochází ze selské rodiny. Vyučen tavičem oceli. Léta se  věnuje přednesu jako recitátor i jako porotce soutěží. Vystupoval např. v pražské Viole, Památníku písemnictví, na koncertech vážné hudby (České noneto, Pražské dechové kvinteto). Účinkoval v mnoha rozhlasových pořadech (1992 cena za roli Krista v Železnobrodské pašijové hře). V r. 1999 mu bylo na Poděbradských dnech poezie uděleno nejvyšší ocenění v oboru–Křišťálová růže.                                                                          kostel                                                                                                                                                                                         

Pátek 13.10.2017    v 16.00 hod -  Podvečer pro děti  (i pro dětsky smýšlející)

Stavíme kostel - hra může přiblížit minulost a otevírat výhled do budoucnosti.  Setkání s dětmi a stavbu kostela z velkých stavebních kostek                                                                                 Husův dům                                                                                     

Neděle 15.10.2017 v 9.00 hod - slavnostní bohoslužby s kázáním místního evangelického faráře Miroslava Erdingera.  K tématu „Kostel uprostřed města – otevřený prostor “ promluví po bohoslužbách starosta Mělníka MVDr.  Ctirad Mikeš.                                                                                                          kostel                                                                                                                                                                                  

v 18.00 hod    Zakončení týdne vděčnosti za evangelický kostel na Mělníku,

na závěrečné slovo faráře Miroslava Erdingera bezprostředně naváže 

Koncert   komorního  pěveckého  sboru   Chrapot                                           kostel

 

 

          

          Oslavy pořádány za finanční podpory města