Mělník » Památník toleranční doby

Památník toleranční doby

Památník VysokáPamátník toleranční doby ve Vysoké se nalézá ve Středočeském kraji – region Mělník (mapa zde). Jedná se po Středisku české reformace, respektive Památníku české reformace ve Velké Lhotě u Dačic, o jakýsi druhý "uzlový bod" sítě protestantských muzeí v České republice navazujících na českou reformaci. Zřizovatelem památníku je Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mělníku. Památník spravuje k tomu zřízený Výbor Památníku toleranční doby ve Vysoké.

Památník se skládá z komplexu nemovitostí náležejících k dříve samostatnému evangelickému sboru (původně reformovanému helvetského vyznání) se sídlem ve Vysoké. V prvé řadě je to toleranční evangelický kostel z roku 1786, k němu přilehlý hřbitov (nyní obecní) a fara. Jde o významnou památku toleranční doby.

V říjnu 2003 byla v bývalé márnici z roku 1891 otevřena malá expozice: "Toleranční doba v srdci české země", která svým rozsahem pokrývá toleranční Podřipsko, Mělnicko, Mladoboleslavsko a zástupně i Prahu. První dva z celkem dvanácti výstavních panelů přibližují stručně toleranční dobu jako celek, další panely se věnují evangelickým sborům vzniklým v popisovaném území v toleranční době. Jde o sbory ve Vysoké, Nebuželích, Mělnickém Vtelně, Kovánci, Lysé nad Labem, Kšelích (u Českého Brodu), Libiši (u Neratovic), Praze, Ledčicích, Krabčicích, Ctiněvsi a německý evangelický sbor v Habřině/Haber (u Úštěka). Každý popisovaný sbor je doplněn historickou a současnou fotografií sborových budov.

Celý památník i s výstavou je přístupný veřejnosti, návštěvu je vhodné předem smluvit na adrese kasackova@seznam.cz nebo sestakova@schkocr.cz, vstupné dobrovolné.

Od příští turistické sezóny se počítá v památníku s vytvořením turistického známkového místa. V širším výhledu do budoucna bude expozice ještě rozšířena o část věnovanou tolerančním pastorům a evangelické hudbě v době toleranční (na kruchtách v kostele). V rohu hřbitova bude vystavěna vyhlídka s orientačním schématem a vyznačeným směrem k jednotlivým sborům.

Více informací naleznete na stránkách sdružení Veritas, které se věnuje odkazu české reformace.