Cyklus pěti přednášek: Jsem s tebou

Všichni jste srdečně zváni na přednášky, které mají téma člověk člověku člověkem.

jsem s tebou

Cyklus pěti přednášek: Hudba napříč staletími

Srdečně vás zveme na druhou a třetí přednášku z cyklu pěti seminářů o hudbě v proměnách času. Druhý seminář se bude konat 5.3.2020 v 16:30 a tématem budet lidová píseň. Třetí část s názvem K Mělníku je cesta dlouhá proběhne 14.5.2020 v 16:30. 

hudba napříč staletími

Rozálie - Setkání žen 6.2.2020

Přijměte pozvání na další tvořivé setkání Klubu Rozálie.

Rozálie únor

I. Gloria i gaudium

První z cyklu pěti hudebních seminářů nazvaných “Hudba napříč staletími“ se bude konat 6.2.2020 od 16:30. Seminář je součástí projektu “Dveře dokořán”. Vstup zdarma - dobrovolné příspěvky vítány. Všichni jste srdečně zváni!

I. Gloria i gaudium

Vítáme vás...

Vítáme vás na webových stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Mělníku.

 

Centrem našeho setkávání jsou nedělní bohoslužby, které se konají v letním období v evangelickém kostele každou neděli od 9:00, v chladných obdobích roku potom na faře v Husově domě a to ve stejný čas. Bohoslužby jsou veřejné a otevřené všem zájemcům.

Tyto internetové stránky vám nabízejí informace o jednotlivých setkáních, službách, aktivitách i potřebách sboru.

 

 

Koncert pěveckého sboru Chrapot

Nenechte si ujít koncert pěveckého sboru Chrapot, který se koná v pátek 6.12. od 18:00 v Husově domě.

Chrapot

Alexander Shonert

Přijměte srdečné pozvání na unikátní koncert houslového virtuosa na téma: Od židovství ke křesťaství".

Koncert se bude konat 8.prosince od 18:30 v Husově domě.

Shonert

 

Adventní tvoření

Všechny srdečně zveme na Adventní tvoření. Už tuto sobotu od 13:00 v Husově domě.

Adventní tvoření

Svoboda není samozřejmost

Další z cyklu “Večery s hostem” - tentokrát s ředitelkou domácího hospicu Cesta domů paní magistrou Ruth Šormovou u příležitosti 30. výročí pádu totality.

svoboda není samozřejmost

Koncert Let´s Go

Koncert u příležitosti 30. výročí pádu totality.

Gospelový sbor Let's Go vystoupí v Husově domě (u žlutého evangelického kostela) v neděli 10. 11. od 16:00 hodin.

Vstupné dobrovolné.

Let´s Go

 

Rozálie - Setkání žen 7.11.2019

Budeme se učit malovat na plátno a vyrábět tašky pod vedením paní Mgr. Markéty Soukupové. 

Rozálie listopad

Setkání nejen s Jiřím Drahošem

Srdečně vás zveme na povídání o vědě a životě. Našim milým hostem bude Jiří Drahoš se svou manželkou Evou Drahošovou. Nenechte si ujít toto vzácné setkání.

Již ve středu 16.10. v 18:00 v Husově domě. 

setkání nejen s Jiřím Drahošem

Zahajovací koncert sezóny 2019/2020

Všichni jste srdečně zváni na vskutku slavnostní zahájení nové koncertní sezóny, na které přijal pozvání sólový hráč na lesní roh z České filharmonie, jenž za doprovodu svých hostů provede díla J. S. Bacha, A. Rejchy, F. X. Thuriho a dalších

Účinkují:
Ondřej Vrabec, Hana Sapáková, Daniela Roubíčková, Michaela Vincencová - lesní rohy

kvarteto

Pavel Eret

V neděli 30. června od 16.00 přijďte zakončit školní rok s houslovým virtuosem Pavlem Eretem. Je také vedoucím mistrovských kurzů u nás i v zahraničí.

Pavel Eret

 

Koncert Vocatus Ecumenicus

V sobotu 8. června od 18:00 si přijďte poslechnout mužský pěvecký komorní soubor Vocatus Ecumenicus.

koncert vocatus ecumenicus

Cesta ke svobodě

Večer s hosty k výročí 30 let od pádu komunistického režimu.

Hosté:
Václav Malý, pomocný biskup pražský
Miloš Rejchrt, evangelický farář

večer s hosty

 

Koncert Fagotiky

4 slečny + fagoty + evangelický kostel + neděle 26.5. v 16:00 = skvělý a nevšední koncert!

fagotiky

Noc kostelů

Zastavte se na Noci kostelů i v našem evangelickém kostele.noc kostelů

Odhalení pamětní desky Milanu Rastislavu Štefánikovi

Zveme vás na slavnostní odhalení pamětní desky Milanu Rastislavu Štefánikovi dne 18.května od 14:00.
Hosté:

PhDr. Petr Weiss, velvyslanec Slovenské republiky v ČR
PhDr. Vojtěch Čelka, předseda Společnosti M.R.Štefánika v ČR

Doprovodný program:
Přednáška PhDr. V. Čelky
Výstava "Doba M.R.Štefánika" pořádaná Jiřinou Kasáčkovou, členkou Výboru společnosti M.R.Štefánika v ČR

plakát

Rozálie - Setkání žen 9.5.2019

Zveme vás na setkání žen, které se bude konat 9.5.2019 od 14:30. Těšíme se na šikovné ruce a otevřené srdce k rozhovorům při kávě a čaji.

 

Koncert DUO CD

Přijměte pozvání na koncert kytarového dua, který se bude konat v evangelickém kostele dne 5.5 2019 od 16:00.

DUO CD

Velikonoční dopis

Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel! Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých;“ (Mt 28, 5-7a)

 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

 

vzpomínám na tu chvíli moc rád, odehrála se před několika léty. Je pro můj život velmi důležitá. Stojím se svým tatínkem, který již také odešel za svými předky, u maminčina hrobu. Už je to pár let, co ke jménům mých předků přibylo jméno z nejdražších. Ne, nevzpomínám, to bych tam stál pro bohatství života, lásky, víry, emocí, objetí, polibků, společných chvil, které poznamenávaly srdce, dosud. Vzpomínám na svého přítele, který mi kdysi poslal esemeskovou kondolenci tohoto znění: „Teď jistě rozumíš tomu, že ne smrt, ale láska spojuje oba břehy, břeh časnosti s břehem věčnosti.“

 

Ano, rozumím. Přemýšlím o lásce a dobře se mi přemýšlí. Nejsem na to sám. Oba, tatínek i já, jsme na Velikonoce slýchávali z maminčiných úst zvonivým hlasem, že nám nastal přeradostný čas a tak „Buď tobě chvála Ježíši za tvé zmrtvýchvstání, buď milostiv nám v své říši a dej požehnání. A po této smrtelnosti převeď nás do své radosti, kterous nám zasloužil.“ Jak zasloužil? No přece láskou, která se obětovala, láskou, která byla dokonalým ztotožněním s Boží vůlí, láskou křižovanou, zmrtvenou a pozvanou opět k životu, láskou, která vzala smrti její moc. „Kde je, ó smrti, osten tvůj?“ může se ptát radostně apoštol Pavel, vždyť Kristus vstal z mrtvých, jistě vstal a v této jisté víře (jak jinak než takto rozporně, vždyť víra je víra a jistota je jistota, obojí stojí vůči sobě v opozitu, vyjádřit tu nevyjádřitelnou skutečnost vzkříšení) se již shromažďují hloučky kristovců. Slaví večeři Páně, modlí se, káží evangelium a myslí na to, jak účinně pomoci těm, kteří nemají dost sil, aby si pomohli sami.

 

Láska Boží, naplněná v Ježíši Kristu. Jak to řekne apoštol? „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ Oběť smíření. Onoho Smiřitele, Spasitele, Mesiáše láska bolí! Trpí, prochází ponížením, potupou, bolestí k nevyslovení, bolestí křižovaného, prochází totální opuštěností nejen od lidí, také od svého Otce. Vždyť co jiného by znamenal Kristův výkřik na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mně opustil.“ Projde temnotou hrobu… a pak teprve: „Není zde, byl vzkříšen.“ K radosti vzkříšení, k „Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal“, nepřichází Pán nikterak snadno. Cestou je mu utrpení, bolest. Přeradostný čas předchází jiná melodie: „Dals krev z těla vycediti, dáváš k užitku ji píti… ráčils nás sám zastoupiti, život svůj pronaložiti… drazes jistě nás vykoupil, pro nás mra svou duši pustil… Kriste pro nás umučený, zsinalý a zohavený.“ Poznali jsme možná slova z Husovy písně Jezu Kriste štědrý kněže. Chceme-li mít podíl na Kristově vzkříšení, nevyhneme se cestě utrpení, cestě kříže. Avšak jen Kristus Pán šel až na sám její konec, aby mohl jít za horizont té cesty a aby i nás mohl za horizont pozvat.

„Z své milosti.“ 

 

Jak to víme? Jak jen to všechno víme? Výše uvedený text nás k odpovědi přivádí. „Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých.“ Jděte rychle povědět. A ty ženy, vyděšeně stojící u prázdného hrobu, ty uposlechly. Rozeběhly se. Roznesly tu zprávu, nejprve ovšem učedníkům, ale jistě i mnoha dalším. A taková zpráva, ta se šíří lavinovitě. No, a dostala se až k nám. Někdo nám ji sdělil.

 

Stojím se svým tatínkem u maminčina hrobu. Ne, nevzpomínám. Jen děkuji za to, že také mně měl kdo tu zprávu sdělit. Jeden z těch dvou byl již tehdy po této smrtelnosti přiveden do radosti, zasloužené Pánem. S druhým, který v tu chvíli stojí vedle mě, a který je již nyní také na druhém břehu, si o té zprávě stále ještě s údivem povídáme. Máme o čem. Vždyť je to také důvod k radosti v Pánu, důvod k pokoji, který převyšuje všechen lidský rozum. I ten náš.

 

Přeji Vám, milé sestry a bratři, milí přátelé, prožití velikonoční radosti a přijetí pokoje, který ten čas přináší.

 

Váš farář Miroslav Erdinger Mělník, Velikonoce 2019

 

Velikonoční a jarní dekorace

Zveme vás na setkání žen, které se bude konat 4.4.2019 od 14:30. Těšíme se na šikovné ruce a otevřené srdce k rozhovorům při kávě a čaji.  

 

Velikonoční a jarní dekorace

 

Marta Slámová