Vítáme vás...

Vítáme vás na webových stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické na Mělníku.

Jsme společenství, které se hlásí ke křesťanství a je včleněno do Českobratrské církve evangelické (sjednocené protestantské církve v České republice). Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. 

Centrem našeho setkávání jsou nedělní bohoslužby, které se konají v letním období v evangelickém kostele každou neděli od 9:00, v chladných obdobích roku potom na faře v Husově domě a to ve stejný čas. Bohoslužby jsou veřejné a otevřené všem zájemcům.

Tyto internetové stránky vám nabízejí informace o jednotlivých setkáních, službách, aktivitách i potřebách sboru.

 

V současnosti jsou webové stránky stále v rekonstrukci a budou nadále rozšiřovat svůj obsah.